3 câu hỏi lớn mọi công dân đều thắc mắc về mã định danh cá nhân ai cũng cần biết 3 câu hỏi lớn mọi công dân đều thắc mắc về mã định danh cá nhân ai cũng cần biết

Mã định danh là mã gì?

Mã định danh là một loại mã dùng để tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, mỗi người sẽ được cấp một mã định danh gắn với thông tin cơ bản của một cá nhân. Những thông tin này sẽ được Bộ Công an thống nhất quản lý và cập nhật, chia sẻ trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Từ cơ sở hệ thống dữ liệu này các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sẽ sử dụng mã định danh cá nhân để thực hiện kiểm tra thông tin của người được cấp trong những trường hợp cần thiết.

3 câu hỏi lớn mọi công dân đều thắc mắc về mã định danh cá nhân ai cũng cần biết 1
3 câu hỏi lớn mọi công dân đều thắc mắc về mã định danh cá nhân ai cũng cần biết

Mã định danh không chỉ cung cấp chi tiết thông tin mà nó còn thay cho mã số thuế cá nhân để khai báo thuế. Điều này đã được quy định trong khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế 2019. Khi mã định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ người dân thì sử dụng mã định danh cá nhân được sử dụng thay cho mã số thuế.

Đặc biệt, khi có mã định danh công dân có thể dùng thay cho giấy tờ tùy thân khi mua bán nhà ở. Căn cứ theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 30/2021/NĐ-CP quy định, trường hợp công dân Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp được kết nối, vận hành thì được sử dụng số định danh cá nhân thay thế cho các giấy tờ liên quan đến nhân thân khi thực hiện thủ tục liên quan đến lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Trong mã định danh sẽ tích hợp những thông tin gì?

Mỗi số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư sẽ chứa đựng, tích hợp rất nhiều thông tin quan trọng của mỗi công dân. Trong đó, các thông tin cơ bản nhất bao gồm: Họ tên khai sinh; Ngày tháng năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, tạm trú, tình trạng khai báo tạm vắng, nơi ở hiện tại… Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Thông tin về người thân hoặc người đại diện hợp pháp; Thông tin chủ hộ và các thành viên trong gia đình; Ngày tháng năm chết hoặc mất tích…

Cách tra cứu mã định danh cá nhân

1. Tra cứu mã định danh cho trẻ em

3 câu hỏi lớn mọi công dân đều thắc mắc về mã định danh cá nhân ai cũng cần biết 2

Việc tra cứu số định danh cho trẻ em được thực hiện trực tiếp trên Giấy khai sinh. Nếu không tìm thấy số định danh của trẻ trên giấy khai sinh, phụ huynh có thể liên hệ Công an khu vực nơi đăng ký khai sinh cho trẻ để được cung cấp.

Khi đi lấy số định danh cá nhân cho con, phụ huynh cần mang theo Giấy khai sinh của con và các giấy tờ chứng minh nhân thân như Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

2. Tra cứu mã định danh cho người chưa có Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú theo các bước:

Bước 1: Truy cập địa chỉ Dịch vụ công Quốc gia: 

https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/portal/p/home/dvc-gioi-thieu.html sau đó chọn Đăng nhập

Bước 2: Đăng nhập bằng tài tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia, nếu chưa có tài khoản thì nhấn Đăng ký và làm theo hướng dẫn.

Bước 3: Chọn biểu tượng LƯU TRÚ tại trang chủ để tra số định danh cá nhân.

Bước 4: Số định danh cá nhân sẽ hiển thị mục THÔNG TIN NGƯỜI THÔNG BÁO.

Comments are closed.