Bản tin dự báo thời tiết 10 ngày (3-12/2): Bắc Bộ có khả năng mưa đá, đêm và sáng trời rét

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 03-07/02, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù; riêng sáng ngày 04/02 có mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

Bản tin dự báo thời tiết 10 ngày (3-12/2): Bắc Bộ có khả năng mưa đá, đêm và sáng trời rét 1

Từ ngày 08-09/02, có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Từ ngày 10-12/02, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 03-07/02, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 07-09/02, có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Từ ngày 10-12/02, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ ngày 03-07/02, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù; riêng sáng ngày 04/02 có mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 08-09/02, có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Từ ngày 10-12/02, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa  – Thừa Thiên Huế

Từ ngày 03-07/02, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 03/02 phía Nam có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 08-09/02, có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Từ ngày 10-12/02, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 03-04/02, có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 03/02 phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 05-12/02, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 08/02 phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Tây Nguyên

Từ ngày 03-12/02, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nam Bộ

Từ ngày 03-12/02, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Comments are closed.