Bản tin dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai 5-6/2: Bắc Bộ mưa và sương bao phủ, trưa chiều trời nắng

Khu vực Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ 18-25 độ.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai 5-6/2: Bắc Bộ mưa và sương bao phủ, trưa chiều trời nắng 1
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai 5-6/2: Bắc Bộ mưa và sương bao phủ, trưa chiều trời nắng

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ 14-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ 15-26 độ.

Thanh Hóa  – Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ 17-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; Phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ 20-30 độ.

Tây Nguyên 

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ 15-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ 21-33 độ.

Comments are closed.