Bộ Công An hướng dẫn những trường hợp sẽ thu hồi sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1/7

Theo đó, từ ngày 1/7/2021, khi người dân đăng ký thay đổi thông tin trong hộ khẩu, cảnh sát sẽ cập nhật vào trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ giấy. Ngoài ra, cảnh sát quản lý cư trú cũng sẽ không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Bộ Công An hướng dẫn những trường hợp sẽ thu hồi sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1/7 1
Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022. Ảnh minh hoạ

Các bước thực hiện gồm: Các thủ tục đăng ký thường trú; Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; Thực hiện tách hộ; Xóa đăng ký thường trú; Thực hiện đăng ký tạm trú; Thực hiện gia hạn tạm trú; Thực hiện xóa đăng ký tạm trú.

Khi thực hiện các thủ tục trên thì chỉ thu hồi sổ khi dẫn đến có sự thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì mới thu hồi sổ đã cấp.

Cục Pháp chế cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an cho biết, đây là một trong những điểm mới trong Luật Cư trú sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2021.

Cũng theo Cục này, từ ngày Luật Cư trú sửa đổi có hiệu lực, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.

Bộ Công An hướng dẫn những trường hợp sẽ thu hồi sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1/7 2
Người dân có số định danh cá nhân thì sẽ khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu cư trú thông qua số định danh đó và có thể khai thác trên cổng thông tin dịch vụ công. Ảnh minh hoạ

Theo lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp cho biết, chỉ những trường hợp có thay đổi, cập nhật thông tin mới thu hồi sổ hộ khẩu đã cấp, chứ không phải thu hồi đồng loạt.

Và chỉ thu sổ hộ khẩu khi người dân đến làm các thủ tục về đăng ký cư trú và thấy các thông tin không chính xác, chứ không phải người dân tự nguyện mang sổ đến nộp.

Ví dụ một người có hộ khẩu ở quận A, nhưng khi đến đăng ký chuyển sang một địa chỉ khác, khi đó thông tin trong sổ hộ khẩu về nơi thường trú không đúng thì trong quá trình làm thủ tục công an sẽ thu hồi sổ hộ khẩu đó.

Cũng theo lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, sau khi thu hồi sổ hộ khẩu, người dân đi làm thủ tục hành chính sẽ không bị ảnh hưởng gì vì mọi thông tin cá nhân đã có trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và cơ quan chức năng sẽ sử dụng thông tin trên cơ sở dữ liệu này.

Comments are closed.