Chân dung 10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021

Dưới đây là danh sách những tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021. Trong số họ có người được thừa hưởng tài sản từ bố mẹ nhưng cũng có những tỷ phú tự thân tài năng.

10. Jonathan Kwok

Chân dung 10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021 1
10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021

Tuổi: 29

Giá trị tài sản ròng: 2,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: Bất động sản

Quốc gia/lãnh thổ: Hong Kong

9. Sam Bankman-Fried

Chân dung 10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021 2
10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021

Tuổi: 29

Giá trị tài sản ròng: 8,7 tỷ USD

Nguồn tài sàn: Giao dịch tiền mã hóa

Quốc gia: Mỹ

8. Stanley Tang

Chân dung 10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021 3
10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021

Tuổi: 28

Giá trị tài sản ròng: 2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Dịch vụ giao đồ ăn

Quốc gia/lãnh thổ: Mỹ

7. Andy Fang

Chân dung 10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021 4
10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021

Tuổi: 28

Giá trị tài sản ròng: 2 tỷ USD

Nguồn tài sản: Dịch vụ giao đồ ăn

Quốc gia/lãnh thổ: Mỹ

6. Gustav Magnar Witzoe

Chân dung 10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021 5
10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021

Tuổi: 27

Giá trị tài sản ròng: 4,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: Ngư nghiệp

Quốc gia/lãnh thổ: Na Uy

5. Austin Russell

Chân dung 10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021 6
10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021

Tuổi: 26

Giá trị tài sản ròng: 2,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: Công nghệ ô tô tự hành

Quốc gia/lãnh thổ: Mỹ

4. Katharina Andresen

Chân dung 10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021 7
10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021

Tuổi: 25

Giá trị tài sản ròng: 1,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: Công ty đầu tư

Quốc gia/lãnh thổ: Na Uy

3. Alexandra Andresen

Chân dung 10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021 8
10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021

Tuổi: 24

Giá trị tài sản ròng: 1,4 tỷ USD

Nguồn tài sản: Công ty đầu tư

Quốc gia/lãnh thổ: Na Uy

2. Wang Zelong

Chân dung 10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021 9
10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021

Tuổi: 24

Giá trị tài sản ròng: 1,5 tỷ USD

Nguồn tài sản: Sản xuất hóa chất

Quốc gia/lãnh thổ: Trung Quốc

1. Kevin David Lehmann

Chân dung 10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021 10
10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021

Tuổi: 18

Giá trị tài sản ròng: 3,3 tỷ USD

Nguồn tài sản: Kinh doanh dược phảm

Quốc gia/lãnh thổ: Đức

Chân dung 10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021 11
10 tỷ phú trẻ nhất thế giới năm 2021

Năm nay, cô gái xinh đẹp Kylie Jenner đã không còn nằm trong danh sách những tỷ phú trẻ nhất thế giới của Forbes nữa. Cô gái 23 tuổi này hiện có giá trị tài sản ròng là 900 triệu USD chứ không phải 1 tỷ USD như con số được phóng đại năm ngoái.

(Theo Wonderslist)

Comments are closed.