Chân dung 18 tỷ phú nổi tiếng thế giới thời còn ‘phèn’

Rất nhiều người giàu nhất thế giới có xuất phát điểm thấp và luôn cố gắng giữ thái độ khiêm nhường mặc dù họ không thể tránh khỏi sự thay đổi khi đã thành tỷ phú. Vì vậy, dưới đây là 18 bức ảnh “ngày ấy – bây giờ” của các tỷ phú. Chúng ta có thể thấy họ đã khác biệt ra sao trước khi trở nên cực kỳ giàu có.

1. Bill Gates, đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft, tài sản 109,6 tỷ USD

Chân dung 18 tỷ phú nổi tiếng thế giới thời còn 'phèn' 1

2. Elon Musk, doanh nhân, tài sản 30,7 tỷ USD

Chân dung 18 tỷ phú nổi tiếng thế giới thời còn 'phèn' 2

3. Kylie Jenner, doanh nhân, tài sản 1 tỷ USD

Chân dung 18 tỷ phú nổi tiếng thế giới thời còn 'phèn' 3

4. Larry Page và Sergey Brin, người sáng lập Google, tài sản 64,6 tỷ và 62,3 tỷ USD

Chân dung 18 tỷ phú nổi tiếng thế giới thời còn 'phèn' 4

5. Tim Cook, CEO của Apple, công ty trị giá 1.000 tỷ USD đầu tiên

Chân dung 18 tỷ phú nổi tiếng thế giới thời còn 'phèn' 5

6. Steven Spielberg, nhà làm phim,  tài sản 3,6 tỷ USD

Chân dung 18 tỷ phú nổi tiếng thế giới thời còn 'phèn' 6

7. Susan Wojcicki, Giám đốc điều hành Youtube, tài sản ròng 160 tỷ USD

Chân dung 18 tỷ phú nổi tiếng thế giới thời còn 'phèn' 7

8. Oprah Winfrey, nhân vật truyền hình, tài sản ròng 2,8 tỷ USD

Chân dung 18 tỷ phú nổi tiếng thế giới thời còn 'phèn' 8

9. JK Rowling, tác giả,  tài sản 1 tỷ USD

Chân dung 18 tỷ phú nổi tiếng thế giới thời còn 'phèn' 9

10. Mark Zuckerberg, đồng sáng lập Facebook, tài sản 81,8 tỷ USD

Chân dung 18 tỷ phú nổi tiếng thế giới thời còn 'phèn' 10

11. Peter Thiel, đồng sáng lập PayPal, tài sản 2,3 tỷ USD

Chân dung 18 tỷ phú nổi tiếng thế giới thời còn 'phèn' 11

12. Reed Hastings, Giám đốc điều hành của Netflix, tài sản 3,9 tỷ USD

Chân dung 18 tỷ phú nổi tiếng thế giới thời còn 'phèn' 12

13. Richard Branson, doanh nhân, tài sản 4 tỷ USD

Chân dung 18 tỷ phú nổi tiếng thế giới thời còn 'phèn' 13

14. Martha Stewart, nhà văn và nhân vật truyền hình, tài sản 1 tỷ USD

Chân dung 18 tỷ phú nổi tiếng thế giới thời còn 'phèn' 14

15. Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, tài sản 115,5 tỷ USD

Chân dung 18 tỷ phú nổi tiếng thế giới thời còn 'phèn' 15

16. Kanye West, nhân vật truyền thông, tài sản $ 1,5 tỷ USD

Chân dung 18 tỷ phú nổi tiếng thế giới thời còn 'phèn' 16

17. George Lucas, nhà làm phim, tài sản 6,3 tỷ USD

Chân dung 18 tỷ phú nổi tiếng thế giới thời còn 'phèn' 17

18. Ralph Lauren, nhà thiết kế thời trang, tài sản 6,9 tỷ USD

Chân dung 18 tỷ phú nổi tiếng thế giới thời còn 'phèn' 18

Comments are closed.