Chi tiết đối tượng được tăng lương từ 1/7/2022 người lao động cần biết

Dự kiến tăng 6% mức lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022

Theo khoản 4 Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019, mức tiền lương tối thiểu vùng sẽ do Chính phủ quyết định và công bố trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia. 

Sau 2 phiên thảo luận về vấn đề tăng lương tối thiểu vùng cho lao động trong các doanh nghiệp. Có 15/17 thành viên của Hội đồng tiền lương quốc gia đã đồng ý tăng lương tối thiểu từ ngày 1/7/2022 với mức tăng là 6% so với hiện nay. 

Chi tiết đối tượng được tăng lương từ 1/7/2022 người lao động cần biết 1
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022. Ảnh: Internet

Đây được xem là mức tăng cao nhất từ trước đến nay, trước đó qua các phiên đàm phán, mức lương tối thiểu vùng năm 2019 được tăng 5,3% so với mức lương tối thiểu vùng năm 2018. Sau đó, mức lương tối thiểu vùng năm 2020 được tăng 5,5% so với mức lương tối thiểu năm 2019. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giai đoạn năm 2021 – nửa đầu năm 2022 mức lương tối thiểu vùng vẫn chưa tăng và hiện tiếp tục thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Sau phiên họp sáng ngày 12/4/2022, Hội đồng tiền lương quốc gia đã chốt phương án được đa số các thành viên đồng ý để báo cáo Thủ tướng chính phủ xem xét và quyết định. 

Nếu như được phương án được Chính phủ thông qua, tiền lương tối thiểu vùng được áp dụng trong thời gian tới sẽ xác định từng vùng như sau: 

Chi tiết đối tượng được tăng lương từ 1/7/2022 người lao động cần biết 2

Chi tiết đối tượng được tăng lương tối thiểu vùng

Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 90 Bộ Luật lao động năm 2019 quy định rõ:

– Tiền lương là số tiền mà NSDLĐ trả cho NLĐ theo thỏa thuận để thực hiện công việc, gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. 

– Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu. 

Tiền lương tối thiểu trả cho NLĐ chưa bao gồm phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác phải ít nhất bằng mức lương tối thiểu vùng được công bố.

Như vậy, nếu mức lương tối thiểu vùng năm 2022 tăng đúng như dự kiến thì từ ngày 1/7/2022, các doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh tiền lương cho phù hợp để trả cho người lao động. 

Doanh nghiệp chỉ buộc phải tăng lương cho NLĐ đang được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng mới. Cụ thể: 

Chi tiết đối tượng được tăng lương từ 1/7/2022 người lao động cần biết 3

Đối với những trường hợp đã được trả lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng mới, doanh nghiệp không có trách nhiệm phải tăng lương.

[embedded content]

Comments are closed.