Chi tiết mức lương cơ sở năm 2022 mới nhất

Chi tiết mức lương cơ sở năm 2022, cập nhật mức lương cơ sở mới nhất, lương cơ sở năm 2022 là bao nhiêu?

Lương cơ sở là gì?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 của Nghị định 72/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/08/2018, lương cơ sở được hiểu là mức căn cứ để:

– Tính toàn bộ các khoản liên quan đến lương và phụ cấp trong bảng lương, áp dụng với những đối tượng theo quy định của Nghị định.

– Tính toán các loại chi phí phát sinh để phục vụ cho các hoạt động, sinh hoạt.

– Tính các khoản trích nộp của doanh nghiệp để chi trả hoặc thực hiện nghĩa vụ, tính các chế độ của người lao động được hưởng khi làm việc tại doanh nghiệp.

1. Mức lương cơ sở mới nhất

Vào 12/11/2020, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước trong năm 2021 trong đó nêu rõ trong năm 2021 chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở. 

Do đó, mức lương cơ sở trong năm 2021 là 1.490.000 đồng/tháng.

2. Mức lương cơ sở năm 2022

Trong năm 2022, mức lương cơ sở không tăng và tiếp tục được thực hiện theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP ban hành ngày 9/5/2019. Tại Khoản 1, Điều 3, Nghị quyết 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 nêu rõ:

“1. Lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.” 

Dự kiến dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, hiện tại chúng ta cần tập trung nguồn lực để phòng chống dịch. Do đó, việc không tăng mức lương cơ sở là điều dễ hiểu, bên cạnh đó thực hiện ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

Chi tiết mức lương cơ sở năm 2022 mới nhất 1
Chi tiết mức lương cơ sở năm 2022 mới nhất mà người lao động cần biết. Ảnh: Internet

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thêm bất cứ văn bản nào quy định mới về mức lương cơ sở. 

Trong năm 2022, chúng ta tiếp tục áp dụng thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Cụ thể, mức lương cơ sở năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức là lực lượng vũ trang được áp dụng ở mức 1.490.000 đồng/tháng (mức lương này được thực hiện từ ngày 1/7/2019 đến nay).

Mức lương cơ sở trong năm 2022 sẽ được dùng làm căn cứ để tính lương cũng như nhiều khoản khác. 

– Mức lương cơ sở dùng để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định tại Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ;

– Mức lương cơ sở là căn cứ tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật.

– Mức lương cơ sở là căn cứ tính các khoản trích và các chế độ được hưởng. 

Mức lương cơ sở trong năm 2022 chưa tăng do sẽ có nhiều người lao động gặp khó khăn. 

Chính phủ hiện cũng đang nỗ lực để có thể thực hiện cải cách tiền lương sớm nhất cũng như đưa ra các giải pháp hữu hiệu để chúng ta có thể vượt qua khó khăn và dịch bệnh.

[embedded content]

Comments are closed.