Chi tiết mức phụ cấp của y, bác sĩ trong năm 2022

Theo đó, chế độ phụ cấp thường trực của các y, bác sĩ, nhân viên công tác trong cơ sở y tế được quy định cụ thể tại Điều 2 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 28 tháng 12 năm 2011 về một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập.

Chế độ phụ cấp của các y bác sĩ, cán bộ y tế trong ca thường trực được chi trả như sau:

1. Đối với người lao động thường trực 24/24 giờ

– Người lao động thường trực trong bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I: Mức phụ cấp là 115 ngàn đồng/1 người/1 phiên trực.

– Người lao động thường trực trong bệnh viện hạng II: Mức phụ cấp là 90 ngàn đồng/1 người/1 phiên trực.

– Người lao động thường trực trong các trạm y tế xã, trạm y tế, bệnh xá quân dân y: Mức phụ cấp là 65 ngàn đồng/1 người/1 phiên trực.

Chi tiết mức phụ cấp của y, bác sĩ trong năm 2022 1
Chi tiết về mức phụ cấp của các y và bác sĩ trong năm 2022 người lao động cần biết. Ảnh: Internet

2. Đối với người lao động thường trực làm việc theo ca 12/24 giờ: Mức phụ cấp được tính bằng 1 nửa so với mức phụ cấp khi trực ca 24/24 giờ. 

3. Đối với người lao động thường trực làm việc theo ca 16/24 giờ: Mức hưởng được tính bằng 0.75 lần so với mức phụ cấp thường trực 24/24 giờ.

Nếu như người lao động trực trong khu vực hồi sức cấp cứu, khu vực chăm sóc đặc biệt thì mức phụ cấp được tính bằng 1.5 lần so với mức phụ cấp nêu trên. 

Trực ca vào ngày nghỉ hàng tuần thì mức phụ cấp được tính bằng 1.3 lần mức quy định. Trực ca trong những ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết thì mức trợ cấp là 1.8 lần mức quy định. 

4. Đối với những người làm việc tại cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định về xử phạm hành chính và cơ sở điều dưỡng người khuyết tật, thương binh, bệnh bin thì mức phụ cấp được tính như sau: 

– Mức phụ cấp thường trực vào ngày thường ở các khu vực thông thường:

+ Đối với cơ sở được xếp hạng I: Mức phụ cấp là 90 nghìn đồng.

+ Đối với cơ sở được xếp hạng II và hạng III: Mức phụ cấp là 65 nghìn đồng.

– Mức phụ cấp thường trực vào những ngày thường tại các khu vực như phục hồi sức khoẻ, điều trị cắt cơn, giải độc, cách ly bệnh truyền nhiễm thì bằng 1,5 lần mức phụ cấp trên. 

Các chế độ bồi dưỡng y, bác sĩ khác

1. Chế độ hỗ trợ tiền ăn

Người lao động đang công tác thường trực 24/24h sẽ nhận được mức hỗ trợ tiền ăn là 15 nghìn đồng/người/1 phiên trực.

2. Chế độ nghỉ bù

Người lao động đã tham gia ca thường trực thì được nghỉ bù và được hưởng nguyên mức lương sau khi tham gia ca trực, chế độ cụ thể gồm:

– Đối với người trực ca 24/24h vào ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần được nghỉ bù 1 ngày; vào các ngày lễ, Tết được nghỉ bù 2 ngày.

– Đối với người thường trực theo ca 12/24h hoặc ca 15/24h được nghỉ ít nhất 12h tiếp theo. 

Đối với trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh huy động người lao động làm việc vào giờ nghỉ thì phải trả tiền lương làm thêm giờ. Nếu làm thêm vào ca đêm thì được trả tiền lương làm vào ban đêm.

[embedded content]

Comments are closed.