Chính sách tiền lương năm 2022: Hứa hẹn nhiều thay đổi quan trọng

Tăng lương hưu và trợ cấp BHXH từ 1/2022

Theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 mới được Chính phủ ban hành, sẽ tiến hành điều chỉnh tăng thêm 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 12/2021 cho các đối tượng bao gồm: 

– Cán bộ, công viên chức, người lao động, quân nhân, công an hiện đang hưởng lương hưu hàng tháng. 

– Cán bộ xã, phường, thị trấn. 

– Người đang được hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, công nhân cao su đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. 

– Thực hiện tăng lương hưu đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995 theo tinh thần của Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 tại kỳ họp thứ 02, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, sau khi điều chỉnh lương hưu cho các đối tượng được nêu tại Điều 1 Nghị định 108/2021/NĐ-CP, nếu người nghỉ hưu trước 1995 vẫn chưa đạt được mức lương hưu 2,5 triệu đồng/tháng/người thì tiếp tục điều chỉnh tiếp như sau:

Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng/tháng/người trở xuống. 

Tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/tháng/người đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng/tháng/ người đối với người dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng. 

Không cải cách tiền lương cho cán bộ, công viên chức

Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 34/2021/QH15 có quy định sẽ lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại Khoản 3, Điều 4 của Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

Dù trước đó, tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 23/2021, Quốc hội yêu cầu tập trung nguồn lực để cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2022 theo đúng tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW. Nhưng hiện nay, do tình hình của dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đời sống kinh tế và xã hội của nước ta bị ảnh hưởng nặng nề, mọi nguồn lực được dồn cho việc phòng, chống dịch cũng như phát triển kinh tế nên việc cải cách tiền lương sẽ được lùi lại đến thời điểm thích hợp. 

Theo đó, từ ngày 1/7/2022, các cán bộ, công viên chức sẽ không được tính lương theo số tiền cụ thể, căn cứ vào vị trí việc làm, những ai làm công việc giống nhau sẽ được hưởng lương giống nhau, dự kiến sẽ cải cách theo Nghị quyết 27 năm 2018. 

Mức lương được tính như sau:

Lương cán bộ, công chức, viên chức = Hệ số x Mức lương cơ sở + các khoản phụ cấp – các khoản đóng BHXH, khác (nếu có)

Dự kiến sẽ không tăng lương cơ sở

Lương cơ sở có tăng trong năm 2022 hay không được xem là câu hỏi của không ít cán bộ, công viên chức. 

Tuy nhiên do không cải cách tiền lương nên lương công chức, viên chức hiện nay và trong năm 2022 vẫn tính theo mức lương cơ sở. 

Chính sách tiền lương năm 2022: Hứa hẹn nhiều thay đổi quan trọng 1
Lương cơ sở trong năm 2022 dự kiến sẽ không tăng. Ảnh: Internet

Nếu như mức lương cơ sở tăng thì thu nhập của cán bộ, công viên chức sẽ tăng theo nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc cải cách tiền lương và mức lương cơ sở. 

Dự kiến trong năm 2022, nếu như tình hình dịch bệnh vẫn có diễn biến phức tạp thì nhiều khả năng mức lương cơ sở trong năm 2022 sẽ không tăng mà vẫn áp dụng ở mức 1,49 triệu đồng/tháng. 

Đây cũng là nhận định của Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Quốc hội khi trả lời phỏng vấn của báo chí và UB Tài chính Ngân sách Quốc hội cũng đồng ý với phương án Chính phủ trình là lùi thời điểm tăng lương cơ sở. 

Như vậy, trong 3 năm 2020, 2021, 2022 liên tiếp, mức lương của cán bộ, công viên chức sẽ không có gì thay đổi. 

Không tăng lương tối thiểu vùng?

Mức lương tối thiểu vùng được ấn định theo vùng, theo tháng và theo giờ. Dựa trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia, mức lương tối thiểu sẽ do Chính phủ quyết định và công bố. 

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong năm 2021 mức lương tối thiểu vùng không tăng mà vẫn được áp dụng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP như năm 2020.

Thời điểm hiện tại, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế do đó khả năng tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2022 là ít có khả năng. 

Do đó, nhiều khả năng mức lương tối thiểu vùng trong năm 2022 được dự đoán sẽ không tăng mà giữ nguyên mức ở hiện tại. 

Bảng mức lương tối thiểu vùng năm 2021:

Vùng I 4.420.000 đồng/tháng

Vùng II

3.920.000 đồng/tháng
Vùng III 3.430.000 đồng/tháng
Vùng IV 3.070.000 đồng/tháng

Comments are closed.