Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc và ngân hàng; chịu sự quản lý trực tiếp toàn diện của Sở Y tế; có chức năng tổ chức cấp cứu ngoài bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc của Bộ Y tế và các quy định hiện hành.

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội 1

Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Cấp cứu người bệnh tại cộng đồng và vận chuyển người bệnh cấp cứu đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

b) Phát triển và điều phối mạng lưới cấp cứu bao gồm các trạm cấp cứu 115 kết nối với tất cả các Bệnh viện Trung ương và Hà Nội. Đảm bảo cung cấp dịch vụ cấp cứu cho hầu hết các khu vực cư dân trên địa bàn Thành phố.

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội 2
115 Hà Nội bố trí 15 kíp cấp cứu thường trực 24/ 24 giờ. Ảnh minh hoạ

c) Điều hành ứng phó những tình huống cấp bách khi xảy ra những sự cố thảm họa, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, hỏa hoạn, thiên tai…

d) Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế và các quy định khác của pháp luật.

đ) Tổ chức đào tạo, tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và tập huấn chuyên môn kỹ thuật về cấp cứu ngoài bệnh viện.

e) Phối hợp với Hội chữ thập đỏ các cấp và mạng lưới y tế cơ sở hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống tai nạn thương tích.

f) Tham mưu cho UBND thành phố, Bộ Y tế và Sở Y tế xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

g) Phục vụ hoạt động văn hóa – chính trị – xã hội của Trung ương và Hà Nội khi được giao nhiệm vụ.

h) Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính theo quy định của nhà nước.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thành phố và Sở Y tế giao.

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội 3
Trung tâm cấp cứu 115 thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định hiện hành. Ảnh: Sở Y tế HN

Bên cạnh đó, Trung tâm còn đáp ứng phục vụ nhiều nhiệm vụ đột xuất do Bộ Y tế, Thành phố và Sở Y tế giao cho như công tác phòng chống dịch, đảm bảo công tác y tế cho các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế diễn ra trên địa bàn thành phố.

Hiện nay Trung tâm đã phát triển hệ thống màng lưới cấp cứu gồm các xe cấp cứu cùng các kíp cấp cứu thường trực 24/ 24 giờ được bố trí rộng khắp theo khu vực với 12 trạm:

– Trạm cấp cứu 115 Trung tâm.

– Trạm cấp cứu 115 khu vực Thanh Trì.

– Trạm cấp cứu 115 khu vực Từ Liêm.

– Trạm cấp cứu 115 khu vực Long Biên.

– Trạm cấp cứu 115 khu vực Hà Đông.

– Trạm cấp cứu 115 khu vực Đông Anh.

– Trạm cấp cứu 115 khu vực Tây Hồ.

– Trạm cấp cứu 115 khu vực Đống Đa.

– Trạm cấp cứu 115 khu vực Sơn Tây.

– Trạm cấp cứu 115 khu vực Thạch Thất.

– Trạm cấp cứu 115 khu vực Sóc Sơn.

– Trạm cấp cứu 115 khu vực Thường Tín.

Hàng ngày bố trí 15 kíp cấp cứu thường trực 24/ 24 giờ, sẵn sàng đáp ứng cấp cứu trước bệnh viện của người bệnh trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là đáp ứng cấp cứu trong tình huống tai nạn hàng loạt hoặc thảm họa xảy ra.

Trong năm 2016, Tổng số lượt yêu cầu cấp cứu gọi đến 115 là 34.641. Trung tâm đã đáp ứng 34.629 lượt chuyến cấp cứu (đạt tỷ lệ 99,97%). Chất lượng cấp cứu người bệnh được quan tâm, tỷ lệ người bệnh được xử trí điều trị cấp cứu ban đầu là 91,40%, riêng đối với người bệnh thuộc loại cấp cứu nặng nguy kịch thì tỷ lệ điều trị cấp cứu là 100%.

Comments are closed.