CHÙM ẢNH: Trận giao hữu giữa CLB Công An Hà Nội – CLB Thép Xanh Nam Định CHÙM ẢNH: Trận giao hữu giữa CLB Công An Hà Nội – CLB Thép Xanh Nam Định

Cả hai đội bóng đều đã có màn chuẩn bị tốt nhất để hướng tới V.League 2023.

Kết quả trận giao hữu:

Trận 1: CAHN 2-0 Nam Định

Trận 2: CAHN 0-1 Nam Định

Dưới đây là một số hình ảnh trận giao hữu giữa hai đội (Ảnh: Fanpage Công An Hà Nội FC).

CHÙM ẢNH: Trận giao hữu giữa CLB Công An Hà Nội - CLB Thép Xanh Nam Định 1
CHÙM ẢNH: Trận giao hữu giữa CLB Công An Hà Nội - CLB Thép Xanh Nam Định 2
CHÙM ẢNH: Trận giao hữu giữa CLB Công An Hà Nội - CLB Thép Xanh Nam Định 3
CHÙM ẢNH: Trận giao hữu giữa CLB Công An Hà Nội - CLB Thép Xanh Nam Định 4
CHÙM ẢNH: Trận giao hữu giữa CLB Công An Hà Nội - CLB Thép Xanh Nam Định 5
CHÙM ẢNH: Trận giao hữu giữa CLB Công An Hà Nội - CLB Thép Xanh Nam Định 6
CHÙM ẢNH: Trận giao hữu giữa CLB Công An Hà Nội - CLB Thép Xanh Nam Định 7
CHÙM ẢNH: Trận giao hữu giữa CLB Công An Hà Nội - CLB Thép Xanh Nam Định 8
CHÙM ẢNH: Trận giao hữu giữa CLB Công An Hà Nội - CLB Thép Xanh Nam Định 9
CHÙM ẢNH: Trận giao hữu giữa CLB Công An Hà Nội - CLB Thép Xanh Nam Định 10
CHÙM ẢNH: Trận giao hữu giữa CLB Công An Hà Nội - CLB Thép Xanh Nam Định 11
CHÙM ẢNH: Trận giao hữu giữa CLB Công An Hà Nội - CLB Thép Xanh Nam Định 12
CHÙM ẢNH: Trận giao hữu giữa CLB Công An Hà Nội - CLB Thép Xanh Nam Định 13
CHÙM ẢNH: Trận giao hữu giữa CLB Công An Hà Nội - CLB Thép Xanh Nam Định 14
CHÙM ẢNH: Trận giao hữu giữa CLB Công An Hà Nội - CLB Thép Xanh Nam Định 15

Comments are closed.