Công an Hà Nội ra văn bản hướng dẫn việc thu hồi sổ hộ khẩu khi làm thủ tục đăng ký cư trú từ 1/7

Theo Văn bản hoả tốc 4829, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, thực hiện một số nội dung: Dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện và thực hiện công tác đăng ký cư trú tại công an cấp xã bắt đầu từ ngày 1/7.

Ngoài ra, các đơn vị được yêu cầu tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo bộ phận tư pháp trong quá trình tiếp nhận hồ sơ liên thông trong công tác đăng ký khai sinh, khai tử, xóa đăng ký thường trú.

Công an Hà Nội ra văn bản hướng dẫn việc thu hồi sổ hộ khẩu khi làm thủ tục đăng ký cư trú từ 1/7 1
Theo Luật Cư trú sửa đổi năm 2020, phải đến hết ngày 31/12/2023 sổ hộ khẩu giấy mới chính thức khai tử, tuy nhiên người dân Thủ đô Hà Nội có thể yên tâm rằng, cơ quan chức năng sẽ thực hiện một cách thuận lợi nhất mọi việc thay đổi để dần hướng đến không cấp sổ hộ khẩu giấy nữa.Ảnh minh hoạ.

Phải thông báo cho công dân biết về việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu theo quy định tại Khoản 3, Điều 38, Luật Cư trú năm 2020.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định về việc thu sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định tại Khoản 3, Điều 38 Luật Cư trú năm 2020.

Từ ngày 1/7, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ mở và hoạt động trở lại, lãnh đạo Công an Tp Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo thông tin công dân “đúng, đủ, sạch, sống” theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội. Giao Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Trước đó, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, đã chỉ đạo Công an các địa phương rà soát, “làm sạch” dữ liệu trên hệ thống được 98.560.038 nhân khẩu (đạt 95,8%). Trên cơ sở dữ liệu được làm sạch, ngày 18/6/2021, Bộ Công an đã cấp 98.560.038 số định danh cho công dân trên toàn quốc đang có trên hệ thống, đây là cơ sở quan trọng để xác lập danh tính điện tử của công dân, góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Trong công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD, lực lượng Công an toàn quốc đã thu nhận trên 56 triệu hồ sơ CCCD. Theo dự kiến, cuối năm 2021, tất cả công dân trong độ tuổi cấp CCCD trên toàn quốc sẽ có căn cước.

Comments are closed.