Công thức tính tiền lương của y sĩ, y bác sĩ trong năm 2022 Công thức tính tiền lương của y sĩ, y bác sĩ trong năm 2022

Nhiều người không khỏi thắc mắc về mức lương của y, bác sĩ trong năm 2022. Chi tiết cách tính mức lương của y sĩ, y tá, bác sĩ sẽ được tính theo công thức:

Lương = Hệ số x Lương cơ sở

Về hệ số 

Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV cho biết, bác sĩ được phân hạng thành: Bác sĩ cao cấp (hạng I), bác sĩ chính (hạng II), bác sĩ (hạng III). Tương ứng mỗi hạng là hệ số lương khác nhau.

Theo đó, bác sĩ ra trường được hưởng lương của cử nhân (trình độ đại học nói chung) có hệ số là 2,3,4. Sau 3 năm sẽ được xét tăng lương 1 lần lên 0,33 thành hệ số 2 (2,67), rồi hệ số 3 (3,00). Tối đa sẽ có 9 bậc lương (hệ số 9 là 4,98).

Đối với cấp học thạc sĩ, bác sĩ sẽ được hưởng mức lương khởi điểm bậc 2 là 2,67 và tiến sĩ sẽ được hưởng lương khởi điểm bậc 3 là 3,00.

Nếu là bác sĩ chính, Phó Giáo sư được công nhận tương đương giảng viên chính (tương đương chuyên viên chính), sẽ được hưởng lương bậc 1 là 4,40 và cứ 3 năm tăng một bậc thêm hệ số 0,34 cho tới tối đa là bậc 8 (hệ số 6,78).

Công thức tính tiền lương của y sĩ, y bác sĩ trong năm 2022 1
Công thức tính tiền lương của y sĩ, y bác sĩ trong năm 2022 là điều mà nhiều người lao động quan tâm. Ảnh: Internet

Đối với bác sĩ cao cấp, giảng viên cao cấp, Giáo sư được công nhận tương đương giảng viên cao cấp (tương đương chuyên viên cao cấp) sẽ được hưởng lương bậc 1 là 6,20 và cứ 3 năm tăng thêm một bậc là 0,36 cho tới tối đa là bậc 6 (hệ số là 8,00).

Cùng với đó, theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về mức lương của bác sĩ thuộc nhóm ngạch viên chức loại A3 nhóm 1 (A3.1), mức lương của bác sĩ thuộc nhóm ngạch viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), mức lương của bác sĩ nhóm ngạch viên chức loại A1.

   >>XEM THẢO: ‘Ông cậu dấm dớ’ Bá Anh trong Thương ngày nắng về hiếm hoi khoe hình ảnh quý tử

Lương cơ sở

Tính đến thời điểm hiện tại vẫn đang áp dụng mức lương cơ sở từ 1/7/2019 tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1,49 triệu đồng/tháng.

Trước đó, trong báo cáo tại hội nghị trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ, bà Đào Hồng Lan – quyền bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, thu nhập, chế độ, chính sách đãi ngộ đối với các cán bộ y tế còn bất cập, chưa tương xứng với quá trình đào tạo với mức độ công việc dẫn đến đời sống của một bộ phận cán bộ y tế còn nhiều khó khăn. 

Do đó, Bộ Y tế đã đề xuất Chính phủ sớm ban hành nghị định sửa đổi nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011, trong đó tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở lên 100%. 

Đề nghị Chính phủ sớm xem xét và ban hành nghị quyết về giải pháp, chính sách hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản. 

Thực hiện chế độ phụ cấp theo nghề mức cao nhất đối với viên chức ngành y tế. Các bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ sau khi tuyển dụng được xếp lương bậc 2 đối với tất cả các hạng chức danh do thời gian học tập và thực hành kéo dài hơn so với các ngành nghề khác.

Comments are closed.