Đang hưởng lương lưu vẫn tiếp tục đi làm sẽ có quyền lợi gì? Đang hưởng lương lưu vẫn tiếp tục đi làm sẽ có quyền lợi gì?

Nhiều người dân thắc mắc sau khi đã được hưởng lương hưu nhưng vẫn tiếp tục đi làm thì sẽ được hưởng những quyền lợi gì. 

Theo Cơ quan Bảo hiểm xã hội, tại Điều 149, Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về việc sử dụng người lao động cao tuổi như sau:

1. Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thỏa thuận  giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

2. Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.

3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đảm bảo các điều kiện làm việc an toàn.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.

Đang hưởng lương lưu vẫn tiếp tục đi làm sẽ có quyền lợi gì? 1
Người đang hưởng lương hưu vẫn tiếp tục đi làm sẽ có quyền lợi gì? Ảnh: Internet

Ngoài ra tại Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như sau: “Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”.

Trong khi đó, tại Khoản 9 Điều 123, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau: “Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc”.

Dựa vào quy định trên thì người lao động có thể giao kết hợp HĐ xác định thời hạn, không phải đóng BHXH nữa và sẽ được trả một khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

   >>XEM THÊM: NÓNG: Mức lương tháng phải chịu thuế TNCN trong năm 2022

Comments are closed.