Đề xuất sửa quy định về chứng minh người Việt Nam đủ tài chính chơi casino Đề xuất sửa quy định về chứng minh người Việt Nam đủ tài chính chơi casino

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 102/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino.

Trong dự thảo, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về các chứng từ chứng minh thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên trong hồ sơ chứng minh người Việt Nam có đủ năng lực về tài chính để tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino.

Theo đề xuất, các chứng từ chứng minh có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên gồm: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực xác nhận thu nhập hàng tháng kèm sao kê tài khoản ngân hàng nhận thu nhập, bảng lương hàng tháng hoặc quyết định trả lương của cơ quan nơi người chơi đang công tác xác nhận trong 03 tháng gần nhất kể từ ngày vào chơi casino, trong đó thể hiện mức thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên; Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng cho thuê nhà, cho thuê tài sản của người chơi còn hiệu lực theo quy định của pháp luật, trong đó thể hiện tổng số tiền cho thuê hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên; Bản chính hoặc bản sao có chứng thực sổ tiết kiệm ngân hàng, sao kê tài khoản tiền gửi ngân hàng của người chơi có thời hạn từ 01 năm trở lên và có phát sinh lãi hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên.

Trường hợp các hồ sơ nêu trên không chứng minh được thu nhập của người chơi đạt mức 10 triệu đồng/tháng, người chơi có thể xuất trình đồng thời nhiều hồ sơ để chứng minh có tổng thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

Bộ Tài chính cũng đề xuất bổ sung quy định, tổ chức, cá nhân thực hiện xác nhận, chứng thực chứng từ chứng minh thu nhập thường xuyên của người chơi chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung đã thực hiện xác nhận, chứng thực tại tài liệu chứng minh thu nhập của người chơi.

Doanh nghiệp kinh doanh casino được phép thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino có trách nhiệm rà soát tính đầy đủ và lưu giữ các hồ sơ theo quy định trong thời hạn tối thiểu là 05 năm kể từ ngày cho phép người Việt Nam vào chơi casino để phục vụ công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước.

Ngoài chứng minh tài chính, để vào chơi casino, người Việt cần đáp ứng các điều kiện như phải là người đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; phải mua vé tham gia chơi casino (mức vé vào cửa 1 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 25 triệu đồng/tháng/người) và không thuộc đối tượng bị người thân trong gia đình (bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con ruột) có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh casino không cho phép chơi tại điểm kinh doanh casino.

Comments are closed.