Dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 từ ngày 1-4/9 Dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 từ ngày 1-4/9

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, dự báo: 

Khu vực Bắc Bộ:

Từ ngày 01-02/9: nhiệt độ cao nhất ngày từ 30-34 độ, khả năng có mưa dông gián đoạn trong ngày (xác suất mưa 65-75%).

Dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 từ ngày 1-4/9 1
Dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 từ ngày 1-4/9

Từ ngày 03-04/9: nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ, ít có khả năng mưa dông (xác suất mưa dưới 30%); riêng khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông (xác suất mưa dưới 60-70%).

Khu vực Trung Bộ:

Bắc và Trung Trung Bộ: nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-34 độ, ngày có nắng, chiều tối ngày 01-02/9 có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%).

Nam Trung Bộ: nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ; ngày có nắng, chiều tối ngày 03-04/9 có mưa rào và dông (xác suất mưa 70-80%).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Tây Nguyên: nhiệt độ cao nhất ngày từ 29-32 độ, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 65-85%).

Nam Bộ: nhiệt độ cao nhất ngày từ 31-34 độ, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 70-90%).

Khu vực Hà Nội:

Từ ngày 01-02/9: nhiệt độ cao nhất ngày từ 31-34 độ, có mưa dông gián đoạn trong ngày (xác suất mưa 60-70%).

Từ ngày 03-04/9: nhiệt độ cao nhất ngày từ 33-35 độ, ngày nắng, ít có khả năng mưa dông (xác suất mưa dưới 30%).

Comments are closed.