Gia chủ tuổi Dần xuất hành hướng nào trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là tốt nhất? Gia chủ tuổi Dần xuất hành hướng nào trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là tốt nhất?

Tuổi Dần bao gồm những năm sinh và mệnh tương ứng như sau:

Mậu Dần: Sinh vào năm 1938, năm 1998

Bính Dần: Sinh vào năm 1926, năm 1986

Giáp Dần: Sinh vào năm 1974

Nhâm Dần: Sinh vào năm 1962, năm 2022

Canh Dần: Sinh vào năm 1950, năm 2010

Gia chủ tuổi Dần xuất hành hướng nào trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là tốt nhất? 1

Chọn những ngày và giờ xuất hành phù hợp với tuổi Dần 

Mùng 1 Tết Quý Mão

Giờ xuất hành: 

23h – 1h, 11h – 1 sẽ vạn sự tốt đẹp, đi về hướng Tây, Nam để cầu tài.

1h – 3h, 13h – 15h: Có tin vui sắp tới, đi về hướng Tây, Nam để cầu tài, chăn nuôi thuận lợi, đi việc quan gặp nhiều may mắn.

7h – 9h, 19h – 21h: Giờ đại cát, đi thường gặp nhiều thuận lợi, công việc phát triển, buôn bán phát đạt, phụ nữ có tin vui, người nhà được khỏe mạnh.

Mùng 3 Tết Quý Mão

Giờ xuất hành:

3h – 5h, 15h – 17h: Giờ đại cát, đi thường gặp nhiều thuận lợi, công việc phát triển, buôn bán phát đạt, phụ nữ có tin vui, người nhà được khỏe mạnh.

7h – 9h, 19h – 21h: Vạn sự tốt đẹp, đi về hướng Tây, Nam để cầu tài.

9h – 11h, 21h – 23h: Có tin vui sắp tới, đi về hướng Tây, Nam để cầu tài, chăn nuôi thuận lợi, đi việc quan gặp nhiều may mắn.

Mùng 7 Tết Quý Mão

23h – 1h, 11h – 13h: Vạn sự tốt đẹp, đi về hướng Tây, Nam để cầu tài.

1h – 3h, 13h – 15h: Có tin vui sắp tới, đi về hướng Tây, Nam để cầu tài, chăn nuôi thuận lợi, đi việc quan gặp nhiều may mắn.

7h – 9h, 19h – 21h: Giờ đại cát, đi thường gặp nhiều thuận lợi, công việc phát triển, buôn bán phát đạt, phụ nữ có tin vui, người nhà được khỏe mạnh.

Mùng 8 Tết Quý Mão

Giờ xuất hành: 

23h – 1h, 11h – 13h: Có tin vui sắp tới, đi về hướng Tây, Nam để cầu tài, chăn nuôi thuận lợi, đi việc quan gặp nhiều may mắn.

5h – 7h, 17h – 19h: Giờ đại cát, đi thường gặp nhiều thuận lợi, công việc phát triển, buôn bán phát đạt, phụ nữ có tin vui, người nhà được khỏe mạnh.

9h – 11h, 21h – 23h: Vạn sự tốt đẹp, đi về hướng Tây, Nam để cầu tài.

Thông tin mang tính chất tham khảo

Comments are closed.