Giảm tải thủ tục hành chính cho người dân: Bãi bỏ quy định xuất trình sổ hộ khẩu Giảm tải thủ tục hành chính cho người dân: Bãi bỏ quy định xuất trình sổ hộ khẩu

Nằm trong nỗ lực giảm tải thủ tục hành chính cho người dân và thực hiện số hóa mọi thông tin, việc thực hiện bãi bỏ quy định sử dụng nhiều loại giấy tờ trong giao dịch hành chính đang được gấp rút triển khai, thực hiện.

Theo Thanh Niên, Thủ tướng Chính phủ vừa ký, ban hành nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2022. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu liên quan đến việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Giảm tải thủ tục hành chính cho người dân: Bãi bỏ quy định xuất trình sổ hộ khẩu 1
Ảnh: Internet

Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát các văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành mình, xác định những vấn đề vướng mắc phải sửa đổi và kiến nghị phương án, lộ trình sửa đổi đáp ứng được lộ trình đề ra của đề án 06, Luật cư trú và bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo Luật cư trú, gửi kết quả cho Bộ Công an trước ngày 20.9.2022.

Đáng chú ý, Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh ngay để bãi bỏ các quy định về việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu để sử dụng căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân.

Giảm tải thủ tục hành chính cho người dân: Bãi bỏ quy định xuất trình sổ hộ khẩu 2
Ảnh: Internet

Nghị quyết nhấn mạnh cần phải bảo đảm các điều kiện về an ninh an toàn thông tin phục vụ kết nối, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, hoàn thành trong tháng 10.2022.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao các bộ, ngành liên quan như Y tế, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ khẩn trương phối hợp với Bộ Công an tích hợp, kết nối các phần mềm nghiệp vụ với phần mềm dịch vụ công liên thông phục vụ triển khai thí điểm.

Comments are closed.