Mức đóng BHXH tự nguyện tăng đáng kể trong năm 2022

Việc tham gia BHXH tự nguyện được nhiều người quan tâm, chú trọng. Vậy trong năm 2022, mức đóng BHXH tự nguyện sẽ có sự thay đổi như thế nào?

Trước hết, theo khoản 4 Điều 2 Luật BHXH năm 2014, những người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Cụ thể, những đối tượng được tham gia BHXH tự nguyện hiện nay bao gồm 7 trường hợp sau:

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động dưới 1 tháng.

– Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố.

– Người lao động giúp việc gia đình.

– Người tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhưng không hưởng tiền lương.

– Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm.

– Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức đóng BHXH tự nguyện tăng đáng kể trong năm 2022 1
Ảnh minh họa

Theo Điều 10 và Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, công thức chung để xác định mức đóng BHXH tự nguyện từ trước đến nay vẫn được xác định như sau:

Mức đóng/tháng = 22% x Mức thu nhập chọn đóng BHXH tự nguyện – Mức nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện

Trong đó, mức thu nhập đóng BHXH thấp nhất = Mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn = 1,5 triệu đồng (theo Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP)

Mức thu nhập đóng BHXH cao nhất = 20 x Mức lương cơ sở = 20 x 1,49 triệu đồng/tháng = 29,8 triệu đồng.

Mức nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cụ thể:

Mức đóng BHXH tự nguyện tăng đáng kể trong năm 2022 2
Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, từ năm 2022, do thay đổi mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn năm 2022 nên mức đóng BHXH tự nguyện sẽ có sự điều chỉnh đáng kể.

Cụ thể, mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn áp dụng từ 01/01/2022 là 1,5 triệu đồng/tháng (mức cũ là 700.000 đồng/tháng), mức đóng BHXH tự nguyện năm 2022 sẽ thay đổi như sau:

Mức đóng BHXH tự nguyện tăng đáng kể trong năm 2022 3
Ảnh: Chụp màn hình

Như vậy, có thể thấy mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 tăng so với năm 2021, trong khi mức đóng BHXH tự nguyện tối đa năm 2022 thì lại giảm nhẹ so với năm 2021.

Comments are closed.