Những đối tượng chắc chắn sẽ bị phạt nếu không đi làm CCCD gắn chip trong năm 2023 Những đối tượng chắc chắn sẽ bị phạt nếu không đi làm CCCD gắn chip trong năm 2023

Căn cứ theo Điều 21, 23 Luật Căn cước công dân 2014, Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP, người sử dụng CMND, CCCD phải đi đổi sang CCCD gắn chip mới khi đủ 25 – 40 – 60 tuổi.

Như vậy, trong năm 2023, những công dân sinh năm 1998, 1983, 1963 nếu chưa đi làm CCCD mới sẽ phải đi làm ngay để không bị phạt. Nếu CCCD được cấp trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi này, thì vẫn được sử dụng đến mốc tuổi tiếp theo.

Những đối tượng chắc chắn sẽ bị phạt nếu không đi làm CCCD gắn chip trong năm 2023 1
Những trường hợp công dân được cấp CMND, CCCD gắn mã vạch mà vẫn còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng, không thuộc trường hợp phải đổi, cấp lại, nếu người dân chưa có nhu cầu đổi sang CCCD gắn chip thì vẫn sử dụng bình thường cho đến khi hết hạn. Ảnh minh hoạ

Trong trường hợp công dân đi làm CCCD đã đủ 60 tuổi, tính đến thời điểm cấp thẻ, thì thời hạn sử dụng thẻ là đến suốt đời. Cụ thể, công dân được sử dụng cho đến khi mất mà không cần làm thủ tục đổi thẻ bất cứ lần nào nữa, trừ trường hợp thẻ bị mất, hoặc bị hư hỏng,…

– CMND hết thời hạn sử dụng là 15 năm kể từ ngày cấp. 

– CMND/CCCD bị hư hỏng không sử dụng được.

– Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng.

– Xác định lại giới tính, quê quán.

– Có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD/CMND.

– Bị mất thẻ CCCD/CMND.

– Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Những đối tượng chắc chắn sẽ bị phạt nếu không đi làm CCCD gắn chip trong năm 2023 2
12 con số trên thẻ căn cước công dân gắn chip chính là mã định danh cá nhân. Công dân khai sinh ở Hà Nội có mã 001, Hải Phòng có mã 031, Đà Nẵng có mã 048, TP. Hồ Chí Minh có mã 079…

Không đổi CCCD khi hết hạn sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền

Theo điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP và Điều 23 Luật căn cước công dân 2014, kể từ năm 2022, việc không đổi CCCD khi hết hạn sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng.

Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC, mức phí cấp thẻ CCCD gắn chip được quy định như sau:

+ Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ.

Trong trường hợp sai sót thông tin trên thẻ CCCD gắn chip do lỗi của cơ quan quản lý CCCD thì người dân không phải nộp lệ phí khi đổi thẻ. Nếu sai sót do lỗi của người dân thì lệ phí đổi thẻ CCCD gắn chip theo quy định là 50.000 đồng/thẻ.

+ Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ.

Comments are closed.