Tăng lương cơ sở: Mức lương hưu sẽ thay đổi thế nào? Tăng lương cơ sở: Mức lương hưu sẽ thay đổi thế nào?

Trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước trong năm 2023, chính sách về lương hưu và BHXH. Theo đó:

Tăng lương cơ sở 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023

Cụ thể sẽ tăng lương cơ sở cho các cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng chính thức vào ngày 1/7/2023. 

(Mức lương cơ sở đang áp dụng hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng).

Tăng 12,5% lương hưu và trợ cấp BHXH

Cùng với chính sách tăng lương cơ sở, Quốc hội cũng đã quyết định: 

– Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp;

– Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Tăng lương cơ sở: Mức lương hưu sẽ thay đổi thế nào? 1
Mức hưởng lương hưu sẽ có nhiều thay đổi sau khi tăng lương cơ sở. Ảnh: Internet

Mức lương hưu thay đổi như thế nào sau khi tăng lương cơ sở?

1. Mức đóng BHXH

Căn cứ khoản 2 Điều 5, khoản 1 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

– Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Theo đó, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.

– Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

Theo đó, mức đóng BHXH được dựa trên mức lương cơ sở. Trường hợp lương cơ sở được điều chỉnh tăng 1,8 triệu đồng/tháng từ 01/7/2023, mức đóng BHXH của người lao động cũng sẽ tăng theo.

2. Mức hưởng lương hưu 

Căn cứ vào Điều 63 Luật BHXH 2014 quy định về việc điều chỉnh tiền lương đóng BHXH để làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp 1 lần như sau: 

– Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1/1/2016.

Đối với người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 trở đi thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội sẽ là căn cứ để tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được điều chỉnh như quy định:

Tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật BHXH 2014 được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ. 

Như vậy, đối với nhóm đối tượng NLĐ tham gia BHXH trước ngày 1/1/2016, mức hưởng lương hưu sẽ được căn cứ vào mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí. Đối với trường hợp lương cơ sở tăng, mức hưởng lương hưu cũng sẽ tăng theo.

   >> XEM THÊM: NÓNG: Lương cơ sở chính thức tăng lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2023

Mức hưởng trợ cấp BHXH sau khi tăng lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng

Căn cứ theo quy định tại Luật BHXH 2014, các chế độ trợ cấp BHXH sẽ gồm: Mức trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau; Mức trợ cấp 1 lần sinh con; Mức dưỡng sức sau thai sản; Mức trợ cấp mai táng; Mức trợ cấp tuất hàng tháng được căn cứ dựa trên mức lương cơ sở. Cụ thể: 

– Khoản 3 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

– Khoản 3 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở…

Do đó, đối với trường hợp mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng/tháng thành 1.800.000 đồng/tháng thì các khoản trợ cấp nêu trên sẽ cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo tỷ lệ tương ứng dựa theo quy định pháp luật.

Comments are closed.