Tăng lương tối thiểu: Nhanh chóng chỉnh thang, bảng lương cho công nhân Tăng lương tối thiểu: Nhanh chóng chỉnh thang, bảng lương cho công nhân

Mới đây, ngày 5/7 Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã nêu rõ ngày 12/6/2022 Chính phủ đã ban hành nghị định tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo HĐLĐ.

Nghị định đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 vừa qua. 

Nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện chính sách tiền lương theo quy định của Bộ Luật lao động 2019, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong quá trình xây dựng thang, bảng lương của doanh nghiệp theo quy định mới về tăng lương tối thiểu. 

Tăng lương tối thiểu: Nhanh chóng chỉnh thang, bảng lương cho công nhân 1
Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất nhanh chóng chỉnh thang, bảng lương cho công nhân sau khi tăng lương tối thiểu vùng. Ảnh: Internet

Các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn các tổng công ty trực thuộc tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, công đoàn, BHXH… của các doanh nghiệp đặc biệt là việc thực hiện nghị định của Chính phủ. 

Các đơn vị cũng cần theo dõi, giám sát tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong KCN, khu kinh tế, khu chế xuất. 

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình từ cơ sở và báo cáo đánh giá việc thực hiện nghị định tăng lương tối thiểu, tình hình tiền lương năm 2022 của các doanh nghiệp thuộc ngành địa phương. 

Những đơn vị tập hơn, nắm bắt thông tin, tâm tư nguyện vọng của người lao động và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý những hành vi vi phạm pháp luật lao động, công đoàn và BHXH.

  >>XEM THÊM: Chi tiết mức lương tối thiểu vùng 2022 và nguyên tắc áp dụng

Comments are closed.