Thẻ CCCD gắn chip bị sai ngày tháng năm sinh thì người dân cần làm gì? Thẻ CCCD gắn chip bị sai ngày tháng năm sinh thì người dân cần làm gì?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định thẻ Căn cước được đổi trong các trường hợp: 

– Khi công dân đến độ tuổi phải đổi thẻ là 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. 

– Thẻ bị hư hỏng không còn sử dụng được.

– Công dân đã thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên hoặc địa điểm nhận dạng. 

– Công dân đã xác định lại giới tính, quê quán. 

– Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân như: 

+ Số thẻ CCCD

+ Họ và tên

+ Ngày tháng năm sinh

+ Giới tính

+ Quê quán

+ Nơi thường trú

+ Đặc điểm nhận dạng

+ Ngày cấp 

– Khi công dân có yêu cầu. 

Thẻ CCCD gắn chip bị sai ngày tháng năm sinh thì người dân cần làm gì? 1
Thẻ CCCD gắn chip bị sai ngày tháng năm sinh thì người dân cần làm gì là điều mà công dân quan tâm. Ảnh: Internet

Thủ tục làm lại CCCD như thế nào?

Căn cứ vào quy định tại Điều 11 Thông tư số 59/2021/TT-BCA, thủ tục làm lại CCCD sai ngày sinh được thực hiện như sau: 

Bước 1: Người dân yêu cầu đổi thẻ CCCD

Để thực hiện thủ tục nhanh chóng nhất, công dân trực tiếp đến cơ quan Công an có thẩm quyền để yêu cầu đổi trả thẻ CCCD và làm thủ tục ngay. 

Ngoài ra, công dân có thể đề nghị đổi thẻ CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an nhưng sẽ không được làm ngay mà đăng ký trước thời gian, địa điểm đề nghị đổi thẻ. 

Sau đó, công dân vẫn phải đến Cơ quan đăng ký đổi thẻ căn cước để làm thủ tục trực tiếp.

Bước 2: Thu nhận thông tin của công dân 

Tại Cơ quan Công an, các cán bộ thu nhận thông tin sẽ thực hiện theo trình tự sau: 

– Tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

– Lựa chọn loại cấp CCCD và mô tả đặc điểm nhận dạng của công dân; thu nhận vân tay công dân.

– Chụp ảnh chân dung cho công dân. 

– In phiếu thu nhận thông tin CCCD và phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư cho công dân kiểm tra và ký tên.

– Cấp giấu hẹn trả kết quả giải quyết. 

Bước 3: Thu lại thẻ CCCD sai ngày sinh.

Bước 4: Công dân đến đúng thời gian, địa điểm hẹn trả kết quả để nhận CCCD.

Về lệ phí đổi thẻ CCCD

Căn cứ vào Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC, lệ phí đổi thẻ CCCD bị sai thông tin về ngày sinh, quê quán là 50.000 đồng/thẻ. 

Tuy nhiên, tại điểm C, khoản 2 Điều 5 Thông tư này cũng quy định, trường hợp sai sót do lỗi cơ quan quản lý thì CCCD thì người dân không phải nộp lệ phí.

Comments are closed.