Thêm đối tượng được hưởng tiền trợ cấp khi mắc Covid-19

Theo như Khoản 2, Điều 25 Luật BHXH năm 2014, người lao động tham gia BHXH bắt buộc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền sẽ được hưởng chế độ ốm đau. 

Theo đó, người lao động có con là F0 sẽ được nghỉ và hưởng chế độ ốm đau trong trường hợp có đóng BHXH, con dưới 7 tuổi và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh. 

Tại Điều 27 có quy định thời gian hưởng chế độ khi con ốm tối đa như sau:

– Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong 1 năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi. Tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi. 

Thêm đối tượng được hưởng tiền trợ cấp khi mắc Covid-19 1
Ngoài F0, những lao động có con là F0 cũng sẽ nhận được khoản tiền trợ cấp. Ảnh: Internet

– Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc mẹ theo quy định trên. 

Ngoài ra, thời gian nghỉ việc để hưởng chế độ khi con ốm đau quy định này tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hay nghỉ hàng tuần. 

Tại điều 28 cũng có quy định về mức hưởng chế độ ốm đau cũng chỉ rõ người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 27 thì mức hưởng sẽ được tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. 

Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày sẽ được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày. 

Mức hưởng trợ cấp theo ngày sẽ được tính theo công thức:

Mức hưởng/ngày = 75% x Tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề nghỉ : 24

– Đối với trường hợp những lao động mới bắt đầu làm việc hoặc trước đó đã có thời gian đóng BHXH sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ hưởng chế độ ngay trong tháng đầu trở lại làm việc thì sẽ được hưởng mức tiền lương được tính dựa trên tiền lương tháng đóng BHXH của tháng đó.

[embedded content]

Comments are closed.