Thời tiết 10 ngày tới trên cả nước từ 20-30/3: Mưa vừa, mưa to tới rất to do không khí lạnh về

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 20-22/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Từ chiều tối 22-24/3, có mưa rào và dông rải rác; riêng từ đêm 22-23/3 có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 22-23/3 trời rét.

Từ đêm 24-25/3, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng khu Tây Bắc đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Thời tiết 10 ngày tới trên cả nước từ 20-30/3: Mưa vừa, mưa to tới rất to do không khí lạnh về 1
Thời tiết 10 ngày tới trên cả nước từ 20-30/3: Mưa vừa, mưa to tới rất to do không khí lạnh về

Từ ngày 26-30/3, có mưa rào và dông rải rác tập trung trong ngày 26-27/3, sau có mưa rào và dông vài nơi.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 20-22/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Từ chiều tối ngày 22-23/3, có mưa rào và rải rác có dông; riêng đêm 22-23/3 cục bộ có mưa vừa, mưa to; vùng núi có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 22/3 trời chuyển rét.

Từ ngày 24 đến 25/3, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng khu vực vùng núi đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 26-30/3, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 26-27/3, sau có mưa vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 20-22/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng; riêng ngày 21-22/3, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng.

Ngày 23/3, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 25-26/3, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 26-30/3, có mưa rào và dông và dông rải rác từ ngày 26-28/3, sau có mưa vài nơi.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 20-30/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 23/3 phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tây Nguyên

Từ đêm 20-30/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 21-23/3 chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 20-30/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, thời kỳ từ 24-26/3 có nơi nắng nóng; riêng ngày 21-23/3 chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 20-22/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Từ chiều tối ngày 22-23/3, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 22/3 trời chuyển rét.

Từ ngày 24 đến 25/3, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Từ ngày 26-30/3, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 26-27/3, sau có mưa vài nơi.

Comments are closed.