Thời tiết 10 ngày tới trên cả nước từ 23/2 – 5/3: Bắc Bộ nắng trở lại, đêm và sáng trời rét

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 23/02-28/02, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 27-28/02 sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét; riêng đêm 23 ngày 24/02 trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Từ ngày 01-05/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Thời tiết 10 ngày tới trên cả nước từ 23/2 - 5/3: Bắc Bộ nắng trở lại, đêm và sáng trời rét 1

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 23/02-28/02, có mưa vài nơi, trưa chiều trời trời nắng; riêng ngày 27-28/02 sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trời rét; riêng đêm 23 ngày 24/02, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Từ ngày 01-05/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 23-27/02, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Trời rét; riêng ngày 23-24/02 phía Bắc trời rét đậm.

Từ đêm 27-05/03, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 23/02-28/02, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc trời lạnh.

Từ đêm 28/02-05/03, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 23/02-05/03, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 23/02-05/03, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 23/02-28/02, có mưa vài nơi; riêng ngày 27-28/02 sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trời rét; riêng đêm 23 ngày 24/02, trời rét đậm.

Từ ngày 01-05/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

[embedded content]

Comments are closed.