Monthly Archives

June 2024

Tour Địa Đạo Củ Chi: Khám Phá Thành Phố Dưới Lòng Đất Tour Địa Đạo Củ Chi: Khám Phá Thành Phố Dưới…

Địa đạo Củ Chi là một trong những căn cứ quân sự lừng lẫy khắp thế giới của nước ta. Nơi đây chính là địa đạo dài và lớn nhất thế giới. Cùng xách ba lô và khám phá địa đạo - nơi một lần nữa khẳng định lối đánh du kích độc đáo và hiệu quả…
Read More...