Browsing Category

Pháp luật

Mức lương cơ sở và lương cơ bản khác nhau như thế nào? Mức lương cơ sở và lương cơ bản khác nhau như…

Thời điểm hiện tại, mức lương cơ sở được quy định khá rõ ràng trong Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2019 và mức lương cơ sở qua các giai đoạn cũng được xác định bằng con số cụ…
Read More...