Browsing Category

Đời sống

Mục đích nhét dạ minh châu vào miệng Từ Hi Thái hậu sau khi qua đời là gì? Mục đích nhét dạ minh…

Là người cai trị thực sự cuối cùng của triều Thanh, Từ Hi Thái hậu đã không dẫn dắt chính quyền chống lại sự xâm lược của liên quân 8 nước đế quốc. Cuối cùng, triều đại này dần trở thành một xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến. Năm 1852,…
Read More...

Chuyện lạ khó tin: Cung nữ thời xưa rất sợ được hoàng đế sủng ái vì những nguyên nhân này Chuyện lạ…

Trong thời cổ đại phong kiến, đế vương là người "cửu ngũ chí tôn", đứng trên vạn người, hậu cung có ba nghìn mỹ nữ. Những phi tần mỹ nữ được tuyển nạp vào hậu cung chỉ có một mục đích duy nhất là được hoàng đế sủng ái. Họ sẵn sàng làm bất…
Read More...

Lý do khiến Tào Tháo dễ mềm lòng với các góa phụ, thích cướp vợ kẻ địch Lý do khiến Tào Tháo dễ mềm…

Tào Tháo được coi là một trong những nhân vật xuất chúng quan trọng trong thời Tam Quốc cuối thời Đông Hán. Ông là người đã đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc. Ông được con…
Read More...