Monthly Archives

August 2023

4 trường hợp tài khoản định danh điện tử sẽ bị khóa, ai cũng nên biết 4 trường hợp tài khoản định…

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện…
Read More...

Khi nào công an được thu giữ, kiểm tra điện thoại của công dân? Khi nào công an được thu giữ, kiểm…

Về vấn đề này, khoản 1, khoản 2, Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 nêu rõ: - Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. - Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời…
Read More...