Monthly Archives

January 2024

Thiết lập lại đồng hồ ngày tận thế, loài người phải đối mặt với mối nguy hiểm chưa từng có đang tiến…

Liệu nhân loại có đen tối? Cập nhật hàng năm của Đồng hồ Ngày Tận Thế đã được thông báo vào lúc 10 giờ sáng ngày 24/1/2024 tại Washington, DC. Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử thông báo rằng Đồng hồ ngày tận thế năm nay được đặt ở mức…
Read More...