NLĐ không nghỉ hết ngày phép trong năm 2022 có được thanh toán tiền? NLĐ không nghỉ hết ngày phép trong năm 2022 có được thanh toán tiền?

Từ năm 2022, người lao động nếu không nghỉ hết ngày phép có được thanh toán tiền hay không là câu hỏi thắc mắc của không ít người. 

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: 

– 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

– 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

– 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đối với trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. 

NLĐ không nghỉ hết ngày phép trong năm 2022 sẽ được thanh toán tiền trong 2 trường hợp theo quy định. Ảnh: Facebook
NLĐ không nghỉ hết ngày phép trong năm 2022 sẽ được thanh toán tiền trong 2 trường hợp theo quy định. Ảnh: Facebook

Đối với trường hợp do thôi việc, bị mất việc mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. 

Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của NLĐ và phải thông báo cho NLĐ biết. 

NLĐ có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần. 

Khi nghỉ hàng năm mà chưa đến kỳ trả lương, NLĐ được tạm ứng tiền lương theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ Luật này. 

Khi nghỉ hàng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thuỷ mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm và chỉ được tính cho 1 lần nghỉ trong năm.

Như vậy, căn cứ theo khoản 3 nêu trên chỉ có 2 trường hợp luật định về thanh toán tiền đối với phép năm chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết cho NLĐ là khi NLĐ thôi việc, mất  việc. Nếu người lao động còn làm việc tại công ty hoặc vì lý do khác thì không được thanh toán khoản này. 

Mặc dù vậy, Bộ luật Lao động 2019 vẫn khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện Chính sách có lợi hơn cho người lao động, do đó, nếu doanh nghiệp muốn thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết đối với NLĐ còn làm việc tại công ty hoặc vì lý do khác thì vẫn được.

Comments are closed.