Chi tiết bảng lương công chức được áp dụng từ 1/7/2023 Chi tiết bảng lương công chức được áp dụng từ 1/7/2023

Lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng

Vào ngày 11/11/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước trong năm 2023. 

Theo đó, từ ngày  1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho các cán bộ, công chức, viên chức lên 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương sẽ tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. 

Cập nhật chi tiết về mức lương của cán bộ, công chức từ 7/2023. Ảnh: Internet
Cập nhật chi tiết về mức lương của cán bộ, công chức từ 7/2023. Ảnh: Internet

Hiện nay mức lương cơ sở đang được áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng. 

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức sau:

Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương. 

Theo đó, với công chức loại A1, có hệ số lương khởi điểm là 2.34. 

Nếu tính theo mức lương cơ sở hiện hành là 1,49 triệu đồng thì tiền lương nhận được là 3,486 triệu đồng/tháng. 

Trong khi đó nếu tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng từ ngày 01/7/2023 thì tiền lương có thể lên tới 4,212 triệu đồng/tháng.

Do đó, nếu tính theo mức lương cơ sở mới thì dự kiến mức thu nhập với công chức trong trường hợp này tăng lên 725.400 đồng/tháng. 

Cập nhật chi tiết bảng lương công chức từ 1/7/2023

Chi tiết bảng lương công chức được áp dụng từ 1/7/2023 - Ảnh 1
 
Chi tiết bảng lương công chức được áp dụng từ 1/7/2023 - Ảnh 2
 
Chi tiết bảng lương công chức được áp dụng từ 1/7/2023 - Ảnh 3
 
Chi tiết bảng lương công chức được áp dụng từ 1/7/2023 - Ảnh 4
 
Chi tiết bảng lương công chức được áp dụng từ 1/7/2023 - Ảnh 5
 
Chi tiết bảng lương công chức được áp dụng từ 1/7/2023 - Ảnh 6
 
Chi tiết bảng lương công chức được áp dụng từ 1/7/2023 - Ảnh 7
 
Chi tiết bảng lương công chức được áp dụng từ 1/7/2023 - Ảnh 8
 

Comments are closed.