CMND sẽ khai tử trong năm 2025, người dân phải biết rõ 3 quy định mới này CMND sẽ khai tử trong năm 2025, người dân phải biết rõ 3 quy định mới này

Đến hiện tại, vẫn có nhiều người đang sử dụng các loại giấy tờ CMND gồm: CMND 9 số, CMND 12 số. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 46 Luật Căn cước, do CMND đến ngày 1/1/2025 sẽ chính thức bị “khai tử” nên công dân chỉ còn sử dụng các loại giấy tờ về căn cước như sau: CCCD mã vạch và CCCD gắn chip (còn hạn sử dụng) và thẻ Căn cước.

Cũng theo quy định này, nếu người dân đang sử dụng CCCD (mã vạch và gắn chip) nếu có yêu cầu thì có thể làm thủ tục cấp thẻ Căn cước.

CMND 9 số và 12 sắp bị 'khai tử'. Ảnh: Internet
CMND 9 số và 12 sắp bị “khai tử”. Ảnh: Internet

Thực hiện việc khai tử CMND 

Theo quy định chuyển tiếp tại Điều 46 Luật Căn cước, giấy CMND còn hạn sử dụng chỉ được sử dụng đến hết 31/12/2024.

Nghĩa là, CMND chỉ có thể sử dụng đến hết 31/12/2024, từ năm 2025, những ai đang dùng CMND – dù còn hạn hay hết hạn thì cũng không còn được sử dụng nữa. Thay vào đó, những người này phải làm thủ tục thay đổi CMND sang thẻ Căn cước theo quy định của Luật Căn cước mới nhất.

Do đó, nếu có thời gian thì người dân nên đi đổi sang thẻ Căn cước trước 01/01/2025 để việc sử dụng giấy tờ tùy thân về căn cước không bị gián đoạn.

Lưu ý: Để không quá gấp gáp hoặc khó khăn cho người dân khi sử dụng giấy tờ tùy thân này, khoản 3 Điều 46 Luật Căn cước có quy định, thẻ CCCD mã vạch, CCCD gắn chip hoặc CMND nếu hết hạn từ ngày 15/1/2024 đến hết ngày 15/1/2024 thì vẫn được sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Như vậy, có hai thời điểm liên quan đến Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân mà người dân cần lưu ý:

– Sử dụng hết 30/6/2024: Áp dụng với CMND, CCCD đã hết hạn trong thời gian từ 15/01/2024 – 30/6/2024.

– Sử dụng đến hết 31/12/2024: CMND còn hạn sử dụng. Sau ngày này, tức từ 2025, mọi CMND đều phải làm thủ tục đổi sang thẻ Căn cước.

Thẻ CCCD sẽ được sử dụng đến khi hết hạn. Ảnh: Internet
Thẻ CCCD sẽ được sử dụng đến khi hết hạn. Ảnh: Internet

CCCD có phải đổi sang thẻ Căn cước? 

Không giống giấy CMND chỉ được sử dụng đến hết 31/12/2024, thẻ CCCD dù là mã vạch hay gắn chip thì sang năm 2025 vẫn được sử dụng bình thường nếu thời hạn trên thẻ vẫn còn.

Đối với thẻ CCCD chỉ bị đổi sang thẻ Căn cước, nếu người dân có nhu cầu đổi và thực hiện yêu cầu đổi thẻ theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Căn cước mới nhất.

Lưu ý: Cùng với quy định mới từ 2025 dành cho người dùng CMND và CCCD nêu trên, các loại giấy tờ có thông tin về số CMND với số CCCD thì cơ quan quản lý không quy định thủ tục riêng để thay đổi, điều chỉnh thông tin về CMND, CCCD trong giấy tờ đã cấp.

Những đối tượng thực hiện việc đổi sang thẻ Căn cước từ 2025

Theo khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước về độ tuổi cấp đổi thẻ Căn cước, những người có độ tuổi dưới đây phải đi đổi thẻ Căn cước: Đủ 14 tuổi, đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Do đó, trong năm 2025, những người có độ tuổi dưới đây phải cấp đổi sang thẻ Căn cước: Sinh năm 2011, sinh năm 2000, sinh năm 1985 và sinh năm 1965.

Trường hợp thẻ Căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước các độ tuổi nêu trên thì không cần phải đi đổi sang thẻ Căn cước trừ trường hợp có nhu cầu.

Comments are closed.