Biển xe tứ quý, biển sảnh 3 và 4 số được chuyển sang chủ mới không? Biển xe tứ quý, biển sảnh 3 và 4 số được chuyển sang chủ mới không?

Sau khi Thông tư số 24/2023/TT-BCA Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới (gọi tắt là Thông tư số 24) của Bộ Công an có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023, một số dân chơi xe biển đẹp mà có 3 và 4 số tỏ ra lo lắng. Điều này xuất phát từ quy định của Thông tư số 24 yêu cầu trong một số trường hợp thì phải chuyển sang biển số định danh.

Biển xe tứ quý, biển sảnh 3 và 4 số được chuyển sang chủ mới không? - Ảnh 1

Cụ thể, theo thông tư trên biển số định danh chỉ áp dụng với biển 05 số, còn trường hợp xe mang biển số 3 hoặc 4 số thì vẫn tiếp tục được phép tham gia giao thông. Khi chủ xe có nhu cầu bỏ biển 3 hoặc 4 số để chuyển sang biển số định danh thì sẽ được cấp biển số định danh theo quy định.

Thế nhưng với trường hợp xe máy mang biển tứ quý, biển sảnh 3 hoặc 4 số thì khi bán xe sang chủ mới sẽ có những thay đổi lớn. Theo đó, biển số cũ là biển 3 hoặc 4 số thì người bán xe sẽ phải nộp lại đăng ký xe và biển số cho cơ quan có thẩm quyền. Tại Khoản b Điều 18 quy định: đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì cấp sang biển số định danh theo quy định, thu lại chứng nhận đăng ký xe, biển 3 hoặc 4 số đó.

Biển xe tứ quý, biển sảnh 3 và 4 số được chuyển sang chủ mới không? - Ảnh 2

Tại thị trường xe máy ở Việt Nam, những chiếc xe máy mang biển tứ quý, biển sảnh 3 hoặc 4 số được trả giá rất cao. Thời điểm trước khi Thông tư số 24 có hiệu lực, nhiều dân chơi xe sẵn sàng chi tiền tỉ để sưu tầm các mẫu xe này.

Đến nay, một số dân chơi vẫn lạc quan, dù có quy định mới về biển số định danh, nhưng người chơi xe biển số đẹp vẫn có thể bán được xe giữ nguyên biển qua hình thức ủy quyền. Mặc dù vậy, một số người khác lại cho rằng, hình thức ủy quyền sẽ khó tạo ra sức hút với khách hàng ở phân khúc xe máy biển đẹp. Vì ít có ai muốn bỏ số tiền mới để sở hữu một chiếc xe biển đẹp dưới hình thức ủy quyền.

Comments are closed.