Cấp lại biển số định danh, xe máy phải cùng dung tích xi lanh? Cấp lại biển số định danh, xe máy phải cùng dung tích xi lanh?

Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới (gọi tắt là Thông tư 24), chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023. Theo những quy định của thông tư này thì có rất nhiều điểm mới mà người đi xe máy cần lưu ý tới, trong đó có quy định về biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (thường gọi là biển số định danh).

Cấp lại biển số định danh, xe máy phải cùng dung tích xi lanh? - Ảnh 1

Khi chủ xe bán xe máy cũ thì bắt buộc phải giữ lại đăng ký, biển số chứ không giao cho chủ mới của xe nữa. Những giấy tờ này sẽ phải nộp cho cơ quan đăng ký xe chứng nhận đăng ký xe, biển số xe để làm thủ tục thu hồi và lưu kho. Nếu người dân có nhu cầu sử dụng lại biển số cũ này cho xe mới mua thì sẽ được cấp lại.

Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc rằng, xe cũ đã bán trước đây của họ là xe số thì giờ có sử dụng được biển số cũ đã bị thu hồi để cấp lại cho xe ga mới mua được không. Hoặc biển số định danh trước đây là dùng cho xe phân khối nhỏ đã bán giờ có chuyển qua được xe phân khối lớn hơn mà họ mới mua được không.

Cấp lại biển số định danh, xe máy phải cùng dung tích xi lanh? - Ảnh 2

Một số ý kiến cho rằng, nếu người dân muốn dùng lại biển số định danh đã được thu hồi để cho xe máy mới mua của họ thì phải có cùng dung tích xi lanh và không phân biệt chủng loại. Điều này có thể khác với ô tô khi muốn chuyển biển số định danh của xe cũ sang xe mới thì xe cũ và xe mới phải cùng chủng loại.

Những điều này chưa có quy định cụ thể trong Thông tư 24. Hiện tại người dân nếu gặp phải các trường hợp như trên thì cần dựa vào sự hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Comments are closed.