Hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi của người tham gia BHXH tự nguyện gồm những gì? Hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi của người tham gia BHXH tự nguyện gồm những gì?

Căn cứ theo Điểm .2 Khoản 1 Điều 6 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019, hồ sơ hưởng lương hưu của người nghỉ hưu trước tuổi bao gồm:

1. Đối với những người tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị

Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị gồm: 

– Sổ BHXH

– Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (mẫu số 12-HSB) hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

Hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi của người tham gia BHXH tự nguyện gồm những gì? - Ảnh 1
 

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

2. Đối với những người tham gia BHXH tự nguyện 

– Sổ bảo hiểm xã hội; Đơn đề nghị (mẫu số 14-HSB);

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định;

Hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi của người tham gia BHXH tự nguyện gồm những gì? - Ảnh 2
 

– Bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa trong trường hợp thanh toán phí giám định.

Sau khi đã có đủ giấy tờ nêu trên trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm NLD được hưởng lương hưu, người sử dụng lao động (đối với trường hợp người lao động tham gia BHXH) tự nguyện nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ giải quyết và chi trả cho người lao động.

Comments are closed.