Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023  Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023 

1. Bổ sung bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

Thông tư số 02/2023 của Bộ Y tế mới đây đã bổ sung thêm bệnh Covid-19 nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được BHXH và sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/4. 

Theo đó, bệnh Covid-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động và phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.

Yếu tố gây bệnh là do tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 trong môi trường lao động và yếu tố gây bệnh phải được ghi nhận tại một trong các văn bản gồm: 

Biên bản xác định tiếp xúc nghề nghiệp với vi rút SARS-CoV-2; văn bản cử tham gia phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 do lãnh đạo đơn vị ký xác nhận, đóng dấu và các văn bản khác phù hợp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp quy định tại Nghị định số 44/2016; biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp tính theo Thông tư 28/2016 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp.

Đối với những người làm nghề, công việc thường gặp và nguồn tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 cũng được chẩn đoán xác định mắc COVID-19 do tiếp xúc với quá trình lao động trong khoảng thời gian từ 1/2/2020 đến trước 1/4/2023 thì được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp để khám giám định và được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo các quy định hiện hành. 

2. Chỉ tuyển công chức đạt kiểm định đầu vào 

Theo như Nghị định 06/2023 (có hiệu lực từ ngày 10/4/2023), việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức cũng được tổ chức định kỳ 02 lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm. 

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023  - Ảnh 1
 

Trước ngày 31/1 hàng năm, Bộ Nội vụ cũng đã công bố kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin về kiểm định chất lượng công chức. 

Người tham gia thi kiểm định cũng sẽ được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính với nội dung là đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn; hiểu biết chung, cơ bản của thí sinh về thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử.

Việc kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên được thực hiện với thời lượng 120 phút, 100 câu hỏi vị trí có yêu cầu trình độ trung cấp, cao đẳng sẽ có thời lượng 100 phút với 80 câu hỏi. 

Kết quả kiểm định sau đó cũng được xác định theo số câu trả lời đúng trong bài thi. Thí sinh trả lời đúng 50% số câu hỏi trở lên cũng sẽ được xác định là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào công chức. 

Từ ngày 1/8/2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định.

3. Xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa

Theo như Thông tư số 02/2023 của Bộ VH-TT&DL quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và các cách xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền văn hóa sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/4 tới đây. 

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023  - Ảnh 2
 

Theo như thông tư mới được quy định, ba chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tuyên truyền văn hóa gồm: Tuyên truyền viên văn hóa chính, tuyên truyền  viên văn hóa, tuyên truyền văn hóa trung cấp.

Các chức danh nghề nghiệp nêu trên được áp dụng bảng 3- bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với các cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, ban hành tại Nghị định 204/2004. 

Theo đó, tuyên truyền viên văn hóa chính thức được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38; tuyên truyền viên văn hóa được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; tuyên truyền viên văn hóa trung cấp được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Comments are closed.