Từ 22/10, người mua xe ô tô, xe máy cần biết quy định này kẻo thiệt Từ 22/10, người mua xe ô tô, xe máy cần biết quy định này kẻo thiệt

Thông tư 60/2023/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 22/10/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

1. Thay đổi mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số tại khu vực I (Tp. HCM và Tp. Hà Nội).

– Xe ô tô (trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống; Rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời): 500.000 đồng/lần/xe (Hiện hành là từ 150.000 – 500.000 đồng/lần/xe).

– Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up): 20 triệu đồng/lần/xe (Hiện hành là từ 2.000.000 – 20.000.000 đồng)

– Rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời: 200.000 đồng/lần/xe (Hiện hành là từ 100.000 – 200.000 đồng/lần/xe).

– Xe mô tô: Trị giá đến 15 triệu đồng là 1 triệu đồng/lần/xe (Hiện hành là từ 500.000 nghìn đồng – 1 triệu đồng/lần/xe); Trị giá trên 15 – 40 triệu đồng là 2 triệu đồng/lần/xe (Hiện hành là từ 1 – 2 triệu đồng/lần/xe); Trị giá trên 40 triệu đồng là 4 triệu đồng/lần/xe (Hiện hành là từ 2 – 4 triệu đồng/lần/xe).

2. Miễn lệ phí đăng ký, cấp biển xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật từ ngày 22/10/2023.

Kể từ ngày 22/10/2023, Thông tư 60/2023/TT-BTC đã miễn lệ phí đăng ký xe, cấp biển số xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật. Trước đó, phí đăng ký xe, cấp biển số xe mô tô ba bánh cho người khuyết tật là 50.000 đồng.

3. Bổ sung quy định mức lệ phí cấp chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng kim loại

Thông tư 60/2023/TT-BTC đã bổ sung quy định mức lệ phí cấp chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng kim loại là 150.000 đồng/lần/xe.

Comments are closed.