Sự khác biệt giữa Tổng thống và Thủ tướng Sự khác biệt giữa Tổng thống và Thủ tướng

Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron nói chuyện trong Hội nghị thượng đỉnh G8 tại Khu nghỉ dưỡng Lough Erne ở Enniskillen, Bắc Ireland, ngày 17 tháng 6 năm 2013 - Ảnh chính thức của Nhà Trắng
Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron nói chuyện trong Hội nghị thượng đỉnh G8 tại Khu nghỉ dưỡng Lough Erne ở Enniskillen, Bắc Ireland, ngày 17 tháng 6 năm 2013 – Ảnh chính thức của Nhà Trắng

Theo định nghĩa, Thủ tướng là người có khả năng chỉ huy đa số cơ quan lập pháp. Trong hệ thống nghị viện, thủ tướng đặt ra chương trình nghị sự quốc gia, bổ nhiệm các quan chức nội các và điều hành theo lệnh của một đảng hoặc liên minh các đảng.

Trong các hệ thống nghị viện, Tổng thống (nếu có) đóng vai trò chủ yếu là nguyên thủ quốc gia mang tính nghi lễ. Trong các chế độ quân chủ lập hiến, những vai trò như vậy đều do vua hoặc hoàng hậu nắm giữ.

Nếu thủ tướng mất quyền lập pháp, các đảng đối lập có thể kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm nhằm lật đổ chính phủ đang ngồi. Trong trường hợp tương tự, Tổng thống có thể bị yêu cầu chính thức bãi nhiệm cơ quan lập pháp và lên lịch bầu cử mới.

Khái niệm Tổng thống với tư cách là nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ có nguồn gốc từ cơ cấu hành chính thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ. Lãnh đạo các hội đồng thuộc địa được gọi là Tổng thống, cũng như người đứng đầu một số chính quyền bang. Đại diện chủ trì tại Quốc hội Lục địa vẫn giữ chức danh này, và khi Hiến pháp Hoa Kỳ quy định chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ, vai trò này mang theo quyền hành pháp được mở rộng đáng kể. Những quyền lực đó sẽ tăng lên đáng kể theo thời gian—đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng quốc gia—điều này khiến nhà sử học Arthur M. Schlesinger, Jr., mô tả chính phủ hiện đại là “tổng thống đế quốc”. Tuy nhiên, vẫn có sự phân chia quyền lực nhất định: Tổng thống Mỹ không thể trực tiếp đưa ra luật và Quốc hội vẫn giữ quyền lực về ngân sách. Trong trường hợp xấu nhất, cơ quan lập pháp và người điều hành có thể bế tắc, tạo ra tình huống trong đó các quan chức tương ứng về cơ bản đang “phục vụ mà không cai trị”.

Có lẽ hai ví dụ rõ ràng nhất của mỗi chức vụ là tổng thống Mỹ và thủ tướng Vương quốc Anh.

Tổng thống Pháp dưới thời Đệ ngũ Cộng hòa nắm giữ nhiều quyền hành pháp hơn đáng kể so với Tổng thống Mỹ, mặc dù vẫn có thể bị kiểm soát một phần bởi các đảng đối lập trong Quốc hội (cơ quan lập pháp cấp dưới).

Kể từ khi bổ nhiệm Vladimir Putin làm thủ tướng Nga vào năm 1999 và ông được bầu làm Tổng thống vào cuối năm đó, cán cân quyền hành pháp ở quốc gia này nằm toàn bộ ở hai vai trò mà ông đảm nhiệm vào thời điểm đó.

(Theo britannica)

Comments are closed.