Chi tiết mức lương giáo viên sau khi tăng lương cơ sở từ 7/2023 Chi tiết mức lương giáo viên sau khi tăng lương cơ sở từ 7/2023

Căn cứ theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023: Quy định từ ngày 1/7/2023 sẽ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng.

Theo đó, mức lương cơ sở của các cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng 20,8% so với quy định hiện hành (1.490.000 đồng).

Giáo viên sẽ có sự thay đổi về mức lương sau khi mức lương cơ sở tăng từ 7/2023. Ảnh: Internet
Giáo viên sẽ có sự thay đổi về mức lương sau khi mức lương cơ sở tăng từ 7/2023. Ảnh: Internet

Cụ thể: Giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ được tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng, từ ngày 1/7/2023.

Thời điểm hiện tại, lương của giáo viên được tính theo công thức như sau: 

Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.

Cập nhật chi tiết bảng lương của giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên THCS, lương giáo viên THPT mới nhất có hiệu lực từ 7/2023:

Chi tiết bảng lương giáo viên mầm non:

Chi tiết mức lương giáo viên sau khi tăng lương cơ sở từ 7/2023 - Ảnh 1
 

Chi tiết bảng lương giáo viên tiểu học:

Chi tiết mức lương giáo viên sau khi tăng lương cơ sở từ 7/2023 - Ảnh 2
 

Chi tiết bảng lương giáo viên THCS:

Chi tiết mức lương giáo viên sau khi tăng lương cơ sở từ 7/2023 - Ảnh 3
 

Chi tiết bảng lương giáo viên THPT:

Chi tiết mức lương giáo viên sau khi tăng lương cơ sở từ 7/2023 - Ảnh 4

Comments are closed.