Quyền lợi đặc biệt khi nhận lương hưu từ 14/8 Quyền lợi đặc biệt khi nhận lương hưu từ 14/8

Từ ngày 14/8/2023 sẽ có nhiều quy định mới liên quan đến việc tăng lương hưu chính thức được áp dụng, cụ thể:

– Chi trả lương hưu theo mức mới từ ngày 14/8/2023

– Áp dụng công thức tính tăng lương hưu mới cho đợt chi trả lương hưu tháng 8/2023 từ ngày 14/8/2023

– Lãnh thêm phần tiền chênh lệch do tăng lương hưu từ tháng 7/2023 mà chưa được nhận

Lương hưu được chi trả theo mức mới

Ngày 12/7/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã gửi Công văn số 2122/BHXH-CSXH xin ý kiến thống nhất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức thực hiện chi trả chế độ cho những người được tăng lương hưu trợ cấp theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP từ ngày 14/8/2023 và truy trả phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023.

Sau đó, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2206/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH 63 tỉnh, thành phố về việc khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất để chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 8/2023 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023.

Công thức tính mức lương hưu mới

Mức lương hưu mới được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán từ kỳ chi trả tháng 8/2023 được xác định theo công thức tính tại Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH như sau:

– Người đang nhận lương hưu trước ngày 1/7/2023 và đã được tăng 7,4% mức hưởng từ ngày 1/1/2022 thì được tăng 12,5% mức hưởng tháng 6/2023.

Công thức xác định lương hưu như sau: Mức lương hưu mới = Mức lương hưu tháng 6/2023 x 1,125.

– Người đang nhận lương hưu trước ngày 1/7/2023 mà chưa được tăng 7,4% mức hưởng từ ngày 1/1/2022 thì được tăng 20,8% mức hưởng tháng 6/2023.

Công thức xác định lương hưu như sau: Mức lương hưu mới = Mức lương hưu tháng 6/ 2023 x 1,208.

– Người có lương hưu dưới 2,7 triệu đồng/tháng: Mức lương hưu mới = Mức lương hưu tháng 6 sau khi tăng 12,5% hoặc 20,8% + 300.000 đồng/tháng.

– Người có lương hưu từ 2,7 đến dưới 3 triệu đồng/tháng: Mức lương hưu mới = 3 triệu đồng/tháng.

Nhận thêm khoản tiền chênh lệch do tăng lương hưu tháng 7/2023 chưa nhận vào kỳ lương tháng 8/2023

Ngoài việc được nhận lương hưu mới vào kỳ chi trả tháng 8/2023, người hưởng lương hưu cũng không nên bỏ qua một quyền lợi đặc biệt đó là được lãnh thêm phần tiền chênh lệch do tăng lương hưu từ tháng 7/2023 mà chưa được nhận.

Công văn số 451/CSXH-HT nêu rõ, tại kỳ chi trả tháng 8, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thanh toán lương hưu theo mức hưởng mới từ ngày 14/8 đồng thời truy trả đầy đủ phần tiền chênh lệch do tăng thêm lương hưu mà chưa lĩnh của tháng 7/2023.

Lương hưu và khoản tiền chênh lệch tháng 7 sẽ được chi trả cùng lúc. Do đó, người hưởng cần kiểm tra kỹ số tiền trước khi ký nhận.

Số tiền chênh lệch được xác định theo công thức sau: Tiền chênh lệch chưa hưởng tháng 7/2023 = Mức hưởng lương hưu mới – Mức hưởng lương của tháng 7/2023 đã nhận trên thực tế.

Theo đó, lương hưu tháng 8/2023 nhận về được tính như sau:

Lương hưu 8/2023 nhận về = Lương hưu tháng 8 theo mức mới + Phần tiền tăng thêm của tháng 7 chưa nhận

Từ tháng 8/2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực thi hành. Ngoài Chính sách về lương hưu, quy định mới về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới cũng được nhiều người quan tâm.

Theo đó, Bộ Công an ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực từ 15/8/2023.

Trong đó quy định biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (sau đây gọi là biển số định danh).

Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư này.

Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó (không phải đổi biển số xe).

Comments are closed.