Đi làm dịp lễ 30/4 và 1/5, NLĐ sẽ được hưởng lương bao nhiêu? Đi làm dịp lễ 30/4 và 1/5, NLĐ sẽ được hưởng lương bao nhiêu?

Dịp lễ 30/4 và 01/5 năm 2023, NLĐ được nghỉ mấy ngày?

Theo Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động sẽ được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong những dịp sau: 

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

Ngoài ra, căn cứ theo khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động năm 2019 cũng quy định:

3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Đi làm dịp lễ 30/4 và 1/5, NLĐ sẽ được hưởng lương bao nhiêu? - Ảnh 1
 

Đáng nói, năm 2023, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/4 Âm lịch) cũng diễn ra đúng ngày 29/4/2023 nên người lao động sẽ được nghỉ cùng lúc 03 dịp lễ là Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5.

Theo đó, dịp lễ này, người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được nghỉ bắt đầu từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023, tức 05 ngày liên tục (đã bao gồm cả ngày nghỉ bù).

Mức lương đi làm ngày 30/4 và 1/5 được tính thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 01/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tiền lương làm thêm giờ được xác định theo Điều 98 Bộ luật Lao động như sau:

– Tiền lương làm thêm ban ngày = 300% x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

– Tiền lương làm thêm ban đêm = 390% x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Như vậy, nếu tính cả lương ngày nghỉ lễ, người lao động đi làm ngày 30/4 và 01/5 được trả lương như sau:

– Làm việc vào ban ngày: Nhận ít nhất 400% lương.

– Làm việc vào ban đêm: Nhận ít nhất 490% lương.

Đi làm ngày nghỉ bù dịp lễ, NLĐ được trả lương ra sao?

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn về tiền lương làm thêm giờ trong ngày nghỉ bù như sau:

Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết.

Đi làm dịp lễ 30/4 và 1/5, NLĐ sẽ được hưởng lương bao nhiêu? - Ảnh 2
 

Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, người lao động đi làm vào ngày nghỉ bù dịp lễ sẽ được trả lương làm thêm giờ như trường hợp làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.

Theo đó, tiền lương mà người lao động được nhận khi đi làm vào ngày nghỉ bù sẽ được tính như sau:

– Tiền lương làm thêm ban ngày = 200% x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

– Tiền lương làm thêm ban đêm = 270% x Đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Comments are closed.