Thông tin không chính xác khi quét mã QR trên CCCD gắn chip, người dân cần làm gì? Thông tin không chính xác khi quét mã QR trên CCCD gắn chip, người dân cần làm gì?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 23 Luật CCCD năm 2014, thẻ CCCD được đổi khi thẻ bị hư hỏng không sử dụng được; Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên, đặc điểm nhận dạng; Xác định lại giới tính, quê quán; Có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD; Khi công dân có yêu cầu. 

Như vậy, khi phát hiện thông tin trên thẻ CCCD có sai sót, để không ảnh hưởng đến các giao dịch, thủ tục phải dùng đến thẻ CCCD, người dân phải đi đổi thẻ mới. 

Người dân cần làm gì khi tra cứu mã QR trên CCCD gắn chip nhưng thông tin không chính xác. Ảnh: Internet
Người dân cần làm gì khi tra cứu mã QR trên CCCD gắn chip nhưng thông tin không chính xác. Ảnh: Internet

Trong trường hợp khi quét mã QR của thẻ CCCD gắn chip nhưng không ra số CMND hoặc số CMND bị sai, người dân không cần thiết phải đi làm lại CCCD mà có thể nhanh chóng khắc phục bằng cách: 

Liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền cấp CCCD để bổ sung, cập nhật thông tin.

Sử dụng Giấy xác nhận số CMND: Khi công dân làm thủ tục cấp, đổi thẻ CCCD, cơ quan quản lý nơi tiếp nhận hồ sơ sẽ có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số CMND đối với tất cả các trường hợp đổi từ CMND 9 số sang CCCD gắn chip. 

Trường hợp cơ quan quản lý CCCD của Bộ Công an, cơ quan quản lý CCCD của Công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý CCCD của Công an cấp tỉnh nơi công dân đăng ký thường trú xác minh. 

Sau khi đã có kết quả xác minh, cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin. 

Nếu thông tin không hợp lệ, các cán bộ tiếp nhận hồ sơ trình thủ tục trưởng đơn vị ký Giấy xác nhận số CMND và trả cho công dân cùng với thẻ CCCD, nếu hồ sơ không hợp lệ, các cơ quan quản lý sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Đối với trường hợp người dân đã được cấp thẻ CCCD nhưng chưa được cấp Giấy xác nhận, số CMND hoặc bị mất giấy xác nhận, người dân cần làm văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận số CMND, hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận số CMND, bản chính và nộp bản sao thẻ CCCD, bản sao CMND 9 số. 

Cán bộ sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra thông tin của công dân, trường hợp thông tin hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho công dân; trường hợp không hợp lệ thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời hạn cấp Giấy xác nhận số CMND là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Comments are closed.